ეკო - ეროვნული პარკები | Georgia Travel


ეკო - ეროვნული პარკები

საქართველოს ბუნებრივი გარემო ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებულია მსოფლიოში. ეროვნული პარკები და დაცული ტერიტორიები მოიცავს საქართველოს ტერიტორიის 7%.  დაცული ტერიტორიების 75% დაფარულია ტყით. საქართველოში არსებობს 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 9 ეროვნული პარკი, 17 აღკვეთილი, 14 ბუნების ძეგლი და 2 დაცული ლანდშაფტი. საქართველოს ლანდშაფტი  განსაკუთრებით კარგია ეკო ტურისტებისთვის, იმის გამო, რომ  შედარებით ხელუხლებელია და   ტურისტების დიდი ნაკადი არ სარგებლობს. მოყვარული ბოტანიკოსები  ან ზოოლოგები  შეძლებენ  აღმოაჩინონ  აქ ნამდვილი სამოთხე და ისიამოვნონ სრულიად იშვიათი მცენარეებითა და ცხოველებით.სხვა აქტივობები