ფრინველებზე დაკვირვება | Georgia Travel


ფრინველებზე დაკვირვება

შავი ზღვის სანაპირო მტაცებელი ფრინველების მიგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე ვიწრო დერეფანია, სადაც ყოველწლიურად 800 000-ზე მეტი მტაცებელი ფრინველი აღირიცხება და  შედგება 360 ენდემური სახეობის ფრინველისგან. რის გამოც ეს ადგილები  მსოფლიოში მესამეა ფრინველების მიგრაციაზე დაკვირვების თვალსაზრისით.სხვა აქტივობები