01 Jun
Annual

"Village Sun"

01 Jun
Annual

International Children's Day

01 Jun
Annual

Fruit Festival

10 Jun
Annual

"Rezooba" - a public holiday

23 Jun
Annual

Cultural-Educational Project

01 Jul
Annual

Summer Evenings

01 Jul
Annual

"Pudzeoba"

01 Jul
Annual

Wine Festival

06 Jul
Annual

"Garejian Evenings of Summer" a mini-festival

10 Jul
Annual

"Vazhaoba" - a public holiday

14 Jul
Annual

Public holiday "Kakutsaoba"

23 Jul
Annual

"Kveteraoba"

31 Jul
Annual

"Vajaoba"