სათამაშო ტურიზმი | Georgia Travel


სათამაშო ტურიზმი

საქართველოში სათამაშო ბიზნესი ნებადართულია; სინამდვილეში საქართველოს სათამაშო კანონები ისეთივეა, როგორც ბევრ სხვა განვითარებულ ქვეყანაში. სათამაშო ინდუსტრიის  ანგარიშები სახელმწიფოს შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილია   და ნებადართულია,  რათა შემოვიდეს  უფრო მეტი შემოსავალი სახელმწიფო ხაზინაში. მეზობელ ქვეყნებში თამაში აკრძალულია და მკაცრად შეზღუდული. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყანას აქვს გეოგრაფიული უპირატესობა სათამაშო ბიზნესში. ტურისტების უწყვეტი ნაკადი  შემოდის  თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან  და ახლო აღმოსავლეთიდან.სხვა აქტივობები